services

Mae llawer o resymau sy’n dod â’n cleientiaid mewn cysylltiad â’r tirwedd hanesyddol, boent yn unigolion preifât, datblygwyr, asiantau tir, grwpiau cymunedol, sefydliadau’r drydydd sector neu awdurdodau lleol.

Ym maes cynllunio, rydym yn cynnig gwasanaethau i gefnogi cleieantiaid gyda’u ceisiadau cynllunio.

• Asesiadau penfwrdd
• Gwerthusiadau penfwrdd
• Brîffau gwylio
• Rhaglenni o waith archaeolegol
• ASIDOHLS

Pan fo angen, rydym yn cydweithio gyda gweithwyr proffesiynol cymwysedig i ddylifero gwasanaethau arbenigol, fel arolygon geoffisegol, asesiadau palaeoamgylcheddol neu adnabod arteffactau.

Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol yn aml. Ein egwyddor sylfaenol yw cynnig cymorth proffesiynol a chyngor i helpu cymunedau wireddu eu cynlluniau a gwneud y gorau o’u treftadaeth. Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol i grwpiau cymunedol o bob math;

• Dehongli treftadaeth (paneli, taflenni, cynlluniau dehongli, ymchwil)
• Cynllunio a rheoli prosiectau
• Arolygon Treftadaeth
• Hyfforddiant (gwaith maes, ymchwil a chyflwyniadau)
• Cloddiadau archaeolegol cymunedol
• Arolygon maes cymunedol

Rydym hefyd yn cynnig y gwasanaethau cyffredinol canlynol;

• Arolygon maes
• Nodweddu tirweddau
• Ymchwil hanesyddol
• Arolygon ffotograffig