• Rydym yn cynnig amryw o wasanaethau treftadaeth ac archaeolegol. Am fwy o wybodaeth gweler y dudalen ...

  • Gallwn ni helpu i ddarparu paneli, taflenni, cynlluniau dehongli ac ymchwil. Am rhagor o wybodaeth gweler y dudlan ...

  • Rydym yn cynnig gwasanaethau i gefnogi cleieantiaid gyda’u ceisiadau cynllunio. Am fwy o wybodaeth gweler y dudalen ...

  • Rydym yn cynnig cymorth proffesiynol a chyngor i helpu cymunedau wireddu eu cynlluniau a gwneud y gorau o’u treftadaeth. Am fwy o wybodaeth ...

  • Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod unrhyw prosiectau sy’n ymwneud â threftadaeth neu archaeoleg, neu faterion cynllunio, sydd gyda ...

Trysor is a heritage consultancy based in southwest Wales but working across Wales and beyond. Since 2004 we have provided a range of archaeological and heritage services for our clients.

Services

feature one

Planning Services

We offer a range of services that relate to planning applications

feature two

Heritage Interpretation

We can help with panels, leaflets, interpretation plans and research

feature three

Heritage Project Design and Management

We regularly work with community groups on heritage projects

 

logo one
logo two