Ysgol Cefn Saeson, wedi dymchwel nawr

Oherwydd ein hymdrechion parhaol i gadw mas o ffordd Clefyd y Cofid, mae’n debyg ein bod ni wedi esgeuluso diweddaru’r tudalen newyddion ers oesau! Wrth i Nadolig 2021 basio, a meddyliau pawb yn troi at y Flwyddyn Newydd, gallwch edrych ar ein cylchlythyr blynyddol ar gyfer 2021 yma i ddal lan â’n gweithgareddau dros y flwyddyn ddiwethaf.