post
The red brick buildings at Cwrt Sart being demolished

Cwrt Sart School being demolished.

Dim ymddiheuriadau, ond eleni rydym wedi trio tynnu sylw at yr angen i ofalu ar ôl hen ysgolion ein gwlad, sydd yn diflannu yn gyflym, yn aml heb i neb wneud cofnod ohonynt. Mae ysgolion yn  adeiladau cymunedol pwysig iawn Cwrt Sart ac o safbwynt eu lle yn ein hanes, diwylliant a threftadaeth. Tynnwyd ein sylw at y mater pan gafodd hen ysgol Cwrt Sart, Llansawel, Castell Nedd ei bwrw i lawr yn ddisymwth. Cysyllton ni â Bethan Sayed AC, aelod cynulliad lleol, ac fe aeth hi ymlaen i godi’r mater gyda Cadw a Gweinidog Treftadaeth Cymru. Yn sgil hynny, gwnaethom gario allan arolwg ffotograffig gwirfoddol o Ysgol Cymer Afan, yn agos i Port Talbot, fel yr oedd contractwyr yn dechrau’r gwaith o ddymchwel yr adeiladau i gyd. Gallwch Cymer Afan ddisgwyl i ni ddychwelyd at y pwnc eto yn ystod y flwyddyn i ddod, trwy @YsgolWales ar Twitter!