Prosiectau yn 2016

Prosiectau yn 2016

Mae’r map yn dangos lleoliadau lle buon ni’n gweithio yn ystod 2016. Mae ambell
un dros y ffin yn Lloegr, ond maent yn bennaf yn Ne a Gorllewin Cymru. Eleni,
gwelsom leihad syfrdanol yn nifer y prosiectau oedd yn ymwneud ag ynni
adnewyddiol, effaith y newid ym mholisi’r llywodraeth yn San Steffan, ond cynnydd yn
y nifer oedd yn cynnwys elfen o gloddio. Da gweld dychweliad prosiectau cymunedol a
dehongli treftadaeth eleni eto, ar ôl cyfnod tawel yn y meysydd hynny i ni.