No sign of a Roman fort

Clawdd Coch

Ym mis Mawrth 2016 buon ni yn ardal Llanymynech, Powys, yn chwilio am olion gaer Rufeinig honedig ar fferm leol. Ar ôl astudio ffynonellau hanesyddol, gwneud arolwg geoffisegol, cerdded y tir ac agor nifer o ffosydd, daethom i’r casgliad nad oes unrhyw dystiolaeth o gwbl am Gaer Clawdd Coch.

 

 

Mosaig Banwen

Mosaig Banwen

 

Mis yn ddiweddarach, ym Manwen, ger Castell Nedd, roeddem yn gyfrifol am gario allan brîff gwylio i chwilio am yr heol Rufeinig i Aberhonddu ‘chwaith. Er nad oedd sôn am yr heol Rufeinig, fe welsom fosaig hyfryd yn y pentref sy’n cofnodi’r presenoldeb gaer a’r ffordd Rufeinig yn yr ardal.