Dau brosiect arall sy ar y gweill yw asesu safleoedd archaeolegol sydd dan fygythiad ac hefyd diffinio nodweddion y tirwedd hanesyddol yn Ystad Cwm Elan, Powys i Ymddiriedolaeth Cwm Elan.

Mae’r cyfle i adolygu holl gofnodion archaeolegol yr ardal er mwyn rhestru safleoedd dan fygythiad ac sydd angen rheolaeth yn un werthfawr a diddorol iawn.