Castell CydweliWrth i’r gwanwyn dechrau cynhesu, treulion ni peth amser yn gweithio yn hen dref Cydweli, Sir Gâr, yn asesu effaith bont cerdded arfaethedig dros yr Afon Gwendraeth Fach ar gastell enwog y dref.