Rydym ar hyn o bryd yn paratoi 7 panel dehongli treftadaeth a thaflen ar gyfer
pentref Llangynnwr, Sir Gaerfyrddin, ar y cyd gyda’r dylunwyr Phil Wait ac Alan
Williams. Bydd y paneli yn olrhain hanes yr ardal. Mae hanes y fro yn yn
gyfoethog iawn ac yn cynnwys hanes yr eglwys plwyf hynafol, y gerdd enwog
“Llangunnor Hill”, straeon am y Rhufeiniad, mwynglawdd plwm ac hyd yn oed
gwaith daeregwyr cynnar a ddaeth yma i astudio trilobites yn gynnar yn y
19eg ganrif.