Rydym hefyd yng img_20161020_195134nghanol gweithio gyda Grwp Hanes a Threftadaeth Penparcau, Aberystwyth i chwilio i mewn i hanes Bryngaer Pendinas, sydd yn dominyddu eu chymuned. Gyda sesiynau misol , rydym yn edrych yn drylwyr iawn ar wahanol agweddau o hanes y bryngaer gyda phobol leol.