post

Mae blwyddyn arall wedi pasio ac mae Trysor wedi addasu i’r holl newid sydd wedi dod o fewn y 12 mis diwethaf. Cofiwn am 2016 am nifer o resymau ar wahân i’r golled o nifer o enwogion a sêr. Ym Mis Gorffennaf, symudodd Paul ac
Ann o Sir Benfro i wneud eu cartre newydd yn ardal Castell Nedd. Mae hyn yn golygu bod dau bartner Trysor Bellach yn byw yn yr un sir – Castell Nedd a Phort
Talbot! Fe all hyn olygu taw Trysor yw partneriaeth treftadaeth flaenaf (unig) y sir! Pwy sy’n gwybod?

Eleni daeth elfennau o’r Bil Treftadaeth newydd i Gymru i rym, ond bydd rhaid aros i weld effaith hynny ar y sectortreftadaeth. Ansicrwydd yw prif nodwedd y flwyddyn o bosib, gyda Brexit yn dominyddu’r newyddion a newidiadau polisi’r llywodraeth yn San Steffan yn effeithio maes ynni adnewyddiol ac yn achosi cwymp yn y nifer o gynlluniau gwynt neu ynni’r haul o gwmpas Cymru. Rhaid
gobeithio daw mwy o eglurdeb yn 2017!

Beth bynnag addaw, dymunwn bob llwyddiant i bob un ohonoch!

Blwyddyn Newydd Dda i bawb!

snow1