post

Ym Mis Gorffennaf gawsom y pleser o ddychwelyd i bentre Alberbury, Swydd
Amwythig i gloddio o fewn gardd furog plas Parc Loton, lle ganfûm olion tŷ canoloesol. Ymhlith ein darganfyddiadau oedd dwsinau o hoelion haearn, darn o ganhwyllbren bres a phin clogyn syml. Dyddiad radiocarbon y safle oedd rhwng
1410 a 1445 OC.

loton-pinloton-nails