eglwys-llanarthneYm Mis Ebrill 2016, buom ym mhentre Llanarthne, Sir Gâr yn gwerthuso safle ar bwys hen ysgol y pentre. Allan o’r ffos ddaeth cryn dipyn o ddarnau o lo mân, yn ogystal â sbwriel yr ysgol Fictorianaidd, sef llechi ysgrifennu oedd wedi torri, pin ysgrifennu a phot inc.

llanarthneysgol-llanarthne